Welcome Bonus $30
img

ALPFOREX ขอมอบของขวัญสุดพิเศษให้เทรดเดอร์ทุกท่านที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการกับเรา เพียงลงทะเบียนเปิดบัญชีซื้อขายรับไปเลย โบนัสเครดิต $30 ไม่ต้องฝากเงิน

icon รับโบนัสเครดิต $30 ฟรี
icon ไม่จำเป็นต้องฝากเงิน
icon เพื่อลูกค้าใหม่ของเรา
icon เทรดครบเงื่อนไข ถอนได้เลย $30*
img

เงื่อนไขและข้อตกลงโปรโมชั่น

 • icon ระยะเวลาในการรับโปรโมชั่น สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 • icon เมื่อกดรับโปรโมชั่น ถือว่าลูกค้าได้อ่านทำความเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงของโปรโมชั่นเรียบร้อยแล้ว
 • icon สามารถรับโปรโมชั่นได้เฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้น และลูกค้าที่ยังไม่เคยรับโปรโมชั่น Welcome Bonus มาก่อน
 • icon สามารถรับโปรโมชั่นได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
 • icon สามารถรับได้เฉพาะบัญชีโปรโมชั่นเท่านั้น
 • icon โบนัสเครดิตจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของยอด Balance ในบัญชีซื้อขาย แต่จะแสดงในส่วนของ Credit เท่านั้น
 • icon ไม่สามารถถอนหรือโอนโบนัสเครดิตออกจากบัญชีซื้อขายโปรโมชั่นได้
 • icon ต้องทำการปิดสถานะทั้งหมดก่อน ถึงสามารถทำการโอนเงินออกจากบัญชีโปรโมชั่นได้
 • icon ต้องทำการซื้อขายให้ครบ 3 Lot STD และมียอด Balance ไม่น้อยกว่า $30 ถึงสามารถทำการโอนเงินออกจากบัญชีโปรโมชั่นได้
 • icon สามารถโอนเงินออกจากบัญชีโปรโมชั่นได้สูงสุด $30 เท่านั้น ตัวอย่างเช่น
 •   •  กรณีเทรดครบ 3 Lot STD แล้ว แต่ยอด Balance ยังมีไม่ถึง $30 จะไม่สามารถโอนเงินออกจากบัญชีโปรโมชั่นได้
 •   •  กรณีเทรดครบ 3 Lot STD แล้ว แต่ยอด Balance มีมากกว่า $30 จะสามารถโอนเงินออกจากบัญชีโปรโมชั่นได้แค่ $30 เท่านั้น
 • icon สามารถทำการโอนเงินออกจากบัญชีโปรโมชั่นได้เพียงครั้งเดียว เมื่อทำการโอนเงินออกจากบัญชีโปรโมชั่นแล้ว โบนัสเครดิตจะหายทันที และบัญชีโปรโมชั่นจะถูกปิดไม่สามารถซื้อขายได้
 • icon โปรโมชั่นมีอายุการใช้งาน 90 วัน เริ่มนับตั้งแต่วันกดรับโปรโมชั่น
 • icon เมื่อโปรโมชั่นหมดอายุ บัญชีจะถูกปิดไม่สามารถทำการซื้อขายได้ รวมถึงไม่สามารถทำการโอนเงินออกจากบัญชีโปรโมชั่นได้ โปรดทราบว่าเมื่อทำตามเงื่อนไขได้สำเร็จควรทำการโอนเงิน $30 ออกจากบัญชีโปรโมชั่นเข้ากระเป๋ากลางก่อนหมดอายุโปรโมชั่น ตัวอย่างเช่น
 •   •  ผู้รับโปรโมชั่นทำการซื้อขายจนมียอด Balance จำนวน $30 และทำตามเงื่อนไขได้สำเร็จแล้ว แต่อายุโปรโมชั่นจะหมดภายในวันนี้ แสดงว่าลูกค้าต้องทำการโอนเงินออกจากบัญชีโปรโมชั่นเข้ากระเป๋ากลางภายในระยะเวลาไม่เกิน 23:59น. ของวันดังกล่าว ถ้าเกิดข้ามวันแล้ว สถานะที่เปิดอยู่ของลูกค้าจะถูกปิดอัตโนมัติ บัญชีโปรโมชั่นจะไม่สามารถทำการซื้อขายต่อได้ และไม่สามารถทำการโอนเงินออกจากบัญชีโปรโมชั่นได้

ข้อกำหนดอื่นๆ

 • icon ALPFOREX ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือยกเลิกโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าใดๆ ทั้งสิ้นตลอดระยะเวลาในการเข้าร่วมโปรโมชั่น ทั้งในปัจจุบันหรือในอนาคต
 • icon หาก ALPFOREX พบว่าผู้เข้าร่วมโปรโมชั่นได้พยายามที่จะละเมิดโปรโมชั่น การกระทำผิด การอาร์บิทราจ หรือการฉ้อโกงทุกรูปแบบ ทาง ALPFOREX ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ ยกเลิก หรือถอดถอนโบนัสเครดิตออก ทั้งชั่วคราว ถาวรหรือสิ้นสุดการบริการและยุติบัญชีของผู้เข้าร่วม รวมถึงผลกำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมดในบัญชีซื้อขายจะถือเป็นโมฆะ
 • icon การเทรดแบบเฮดจิ้งโดยการถือรายการทั้งภายใน (ใช้บัญชีซื้อขายอื่น ที่มีกับ ALPFOREX) หรือภายนอก (ใช้บัญชีซื้อขายอื่น ที่จัดขึ้นกับโบรกเกอร์อื่น ) และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในตลาดถือเป็นการละเมิดข้อตกลง
 • icon ALPFOREX จะไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับความเสียหาย ความสูญเสีย หรือการขาดทุนที่เกิดจากการซื้อขาย ที่ผู้เข้าร่วมโปรโมชั่นได้รับหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว
 • icon ในกรณีที่มีความคลุมเครือหรือความขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องระหว่างคำแปลต่างๆ ของเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดยึดเงื่อนไขและข้อกำหนดในเวอร์ชั่นภาษาไทยเป็นหลัก