INDEX CFDs

ดัชนีราคาหุ้น คือดัชนีของตลาดหลักทรัพย์จริง ซึ่งเป็นตัววัดมูลค่าส่วนใดส่วนหนึ่งของตลาดหุ้น ดัชนีเหล่านี้จะถูกคำนวณตามค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นที่ถูกเลือกซึ่งเป็นตัวแทนของหมวดหมู่ที่หุ้นตัวนั้นถูกจัดไว้ ดัชนีราคาหุ้นสามารถเป็นสิ่งที่แสดงถึงตัวตลาดหุ้นทั้งตลาดได้ เช่น US100 หรือสามารถแสดงถึงกลุ่มของบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศได้ เช่น US500 ของอเมริกา, UK100 ของอังกฤษ, หรือ JP225 ของญี่ปุ่นAUS200 : ดัชนีที่ติดตามผลการดำเนินการของหุ้นที่มีมูลค่าและสภาพคล่องสูงที่สุด 200 ตัว
    ในตลาดหุ้นออสเตรเลียที่จดทะเบียนใน Australian Securities Exchange

FRA40 : ดัชนีที่ใช้กันแพร่หลายที่สุดซึ่งครอบคลุมความเคลื่อนไหวของหุ้นที่ใหญ่ที่สุด 40 ตัวที่ จดทะเบียนในฝรั่งเศส

GER40 : ดัชนีหุ้นเยอรมันที่ประกอบไปด้วยบริษัทสัญชาติเยอรมันรายใหญ่ 40 บริษัทที่มีการซื้อขายใน Frankfurt Stock Exchang

JP225 : ดัชนีที่ติดตามผลการดำเนินการของ หุ้นบริษัทญี่ปุ่น 225 แห่งที่เทรดอยู่ใน Tokyo Stock Exchange

UK100 : ดัชนีตลาดหุ้นที่คำนวณจากหุ้นของบริษัทที่ใหญ่ที่สุด 100 อันดับแรกที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงที่สุดใน London Stock Exchange

US100 : ดัชนีที่ติดตามความเคลื่อนไหวของ 100 บริษัทยักษ์ใหญ่ที่จดทะเบียนบนตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq

US30 : ดัชนีที่ติดตามผลการดำเนินการของ 30 บริษัทขนาดใหญ่ที่มีการซื้อขายหุ้นสาธารณะในสหรัฐอเมริกา

US500 : ดัชนีของอเมริกาที่อ้างอิงตามหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ 500 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาด NYSE และ NASDAQ